beques gap

Beques GAP

Beques GAP

Les beques GAP són el nostre compromís amb l’educació inclusiva. Oferim oportunitats als estudiants perquè continuïn els seus estudis superiors malgrat els obstacles financers.

Beques per a Grups que assisteixin des d’entitats (enviar mail detallant la necessitat concreta)

Beques Individuals, dins les quals oferim dues línies d’ajut :

  • D’una banda els usuaris infanto-juvenils econòmicament depenents dels seus pares.
  • D’altra banda els usuaris adults que accedeixen al nostre servei de forma privada, no a través de cap institució.

Per tal d’optar a les beques GAP individuals, caldrà cumplir un dels criteris següents:

1.
Que la renda i patrimoni familiars corresponents a l’any previ no hagin superat, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 430/2019, de 12 de juliol (BOE núm. 167, de 13.7.2019) pel qual s’estableixen els llindars de la renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi del curs
2.
Que l’infant o jove pertanyi a una família monoparental/monomarental
3.
Haver-se inscrit dos o més membres de família directa (la mateixa unitat familiar: pare/mare/germans o altres persones al càrrec o en acolliment familiar)
4.
En cas d’usuaris adults, tenir la incapacitació laboral, ser pensionistes o d’altres situacions de risc (a valorar pel Patronat cada cas concret)

Si considereu que us podeu acollir a algun dels criteris esmentats, feu-nos arribar la vostra demanda esmentant la situació concreta en què us trobeu.